W
itamy w naszej

 

rodzinnej

 

Piekarni Piskorek ...

 

 

BON

 

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Piekarnia Piskorek Sp. z o.o. Sp. k. poprzez zbadanie zakwasu prowadzonego w zakładzie produkcyjnym od 1938 r. i wykorzystanie jego unikalnych właściwości w produktach rynkowych, które zostaną zaoferowane na rynku po realizacji projektu.

Będzie to:

1. Piekarska kultura starterowa opracowana na podstawie prowadzonego zakwasu, która zostanie zaoferowana na rynku zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów biznesowych.

2. Linia mieszanek chlebowych do amatorskiego wypieku chleba, których integralnym składnikiem mieszanek oprócz różnego rodzaju mąk i ziaren będzie wysuszony zakwas.

− wartość projektu, 123 000,00 PLN

− wkład Funduszy Europejskich. 85 000,00 PLN

Next

Dofiansowanie

 

27 września 2017r.

Wdrożenie technologii przemysłowej zautomatyzowanej produkcji pieczywa i innych wyrobów, na naturalnym zakwasie spontanicznym, o cechach żywności probiotycznej i funkcjonalnej.

Cel projektu:

Realizacja projektu zakłada wdrożenie do oferty firmy szerokiego wachlarza produktów w postaci pieczywa piekarniczego, produktów półcukierniczych i cukierniczych na naturalnym zakwasie spontanicznym.

Beneficjent:

Piekarnia Piskorek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Next

Zapytanie Ofertowe
na zakup usługi badawczej I/B/20I7

 

 

27 września 2017r.

W związku z chęcią aplikowania o dofinansowanie prac badawczych w ramach naboru wnisoków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 23.2 Bony na innowacje dla MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

Szczegóły;

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Informacja o wynikach:

PIS_POIR_2 3 2 Informacja o wyniku postępowania

Next

Aktualności

Ogłoszenia o postępowaniu

27 września 2017r.

W związku z chęcią aplikowania o dofinasowanie prac badawczych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

- Zapytanie ofertowe na zakup usługi badawczej 1B2017

- PIS_POIR_2.3.2 Zapytanie ofertowe_20170926

Next

O nas

Nasza rodzinna Piekarnia Piskorek wypieka naturalny chleb od kilku pokoleń. To właśnie ten chleb, tradycyjny, na zakwasie jest fundamentem i całym naszym życiem. W naszym kraju jest kilka tysięcy piekarni, ale żadna nie posiada tak specyficznej mikroflory, jaka wytworzyła się na naszym zakładzie na przestrzeni ostatnich 80 lat. Tutaj nawet pogoda wpływa na jakość i wygląd wypieków. Wystarczy, że temperatura otoczenia wzroście i nasze chleby mogą wyrosnąć bardziej, lub mieć dziury większe niż zwykle.

Korzystając z tego potencjału oraz wiedzy przekazanej nam przez przodków chcemy uratować tradycyjny, polski chleb na zakwasie i przeciwstawić się niepokojącemu zjawisku ekspansji niezdrowego "pieczywa", zawierającego spulchniacze i konserwanty. Jako czwarte piekarskie pokolenie jesteśmy do tego zobowiązani i chcemy dalej wykonywać swą misję

Next

Historia

W 1910 roku, za panowania cesarza Franciszka Józefa, w Nowej Wsi w Królestwie Galicji, Antoni Piskorek (pradziadek) wraz z żoną Marią nabyli ziemię za 800 koron austriackich. Rodzina trudniła się rolnictwem do 1930 roku, gdy podjęto decyzję o budowie piekarni. Własnoręcznie wypalano cegły pod budowę zakładu. W 1938 roku Antoni Piskorek (pradziadek) wraz z synami Antonim (dziadek) i Feliksem rozpoczęli wypiek chleba w ceramicznym piecu opalanym drewnem świerkowym. Sytuację diametralnie zmieniła agresja niemiecka na Polskę. W owej sytuacji Antoni Piskorek (dziadek) nawiązał współpracę z ruchem oporu.

Chleb, który wypiekał w piekarni dowoził na wyznaczone miejsce w pobliże niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie następnie był on przemycany przez partyzantów dla więźniów. Jego żona Katarzyna działała zaś w oddziale Armii Krajowej jako łączniczka. W 1963 roku Antoni Piskorek (dziadek) zmarł i ciężar prowadzenia piekarni spadł na Katarzynę. Dzięki słabej lokalizacji oraz niewielkich rozmiarów zakład szczęśliwie nie został znacjonalizowany przez komunistów. W 1980 roku Katarzyna przekazała piekarnię Antoniemu Piskorkowi (tata), który jest obecnym właścicielem. Pomieszczenie to liczyło zaledwie 60 metrów. Antoni Piskorek wraz z żoną Lilą dynamicznie rozwinęli piekarnię i zarazili piekarską pasją swoje dzieci, które są już czwartym pokoleniem piekarzy z Nowej Wsi.

Next

Naturalne pieczywo na zakwasie

Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia. Kupujemy go najczęściej, zjadamy sporo. Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Dla człowieka najzdrowszy jest chleb na zakwasie.
Zakwas to naturalny środek do spulchniania i zakwaszania ciasta. Powstaje z mąki i wody, potrzebne jest jeszcze ciepło. Mieszanina ta poddawana jest działaniu mikroorganizmów znajdujących się w mące i w powietrzu. Mówi się, ze zakwas to wspólnota różnych maleńkich żyjątek (żywe kultury bakterii mlekowych, dzikie drożdże i inne), które są od siebie wzajemnie zależne i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują w naszym otoczeniu często i w dużych ilościach w serze, kefirze, kapuście kiszonej itd.
Mają one szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. To kwas mlekowy nagromadzony w pieczywie, zapobiega chorobom nowotworowym. Ten naturalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo w przewlekłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w chorobach wątroby, nerek, trzustki.

Next

Nasze sklepy

ZASOLE 32 – 600 OŚWIĘCIM, UL. POLNA 13
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 16.00
TEL. 33 476 00 02

ŚNIADECKIEGO 32 – 600 OŚWIĘCIM, UL. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 23
PON. – PT. 6.00 – 20.00 SOB. 6.00 – 18.00
TEL. 33 843 18 33

TYSIĄCLECIA OŚWIĘCIM, UL. TYSIĄCLECIA 21
PON. – PT. 6.00 – 20.00 SOB. 6.00 – 17.00
TEL. 33 843 18 33

PIEKARNIA CAFE OŚWIĘCIM, UL.JAGIEŁŁY 6
PON. – PT. 6.00 – 17.00, SOB. 7.30 – 13.00
TEL. 33 841 46 82

ZABORSKA OŚWIĘCIM, UL.ZABORSKA 24B
PON. – PT. 7.00 – 19.00, SOB. 7.00 – 19.00
TEL. 33 845 92 27

PIEKARNIA CAFE 32 – 650 KĘTY, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15
PON. – PT. 5.30 – 19.30, SOB. 6.00 – 13.00
TEL. 33 845 04 63

OS. 700 – LECIA 32 - 650 KĘTY
PON. – PT. 5.30 – 19.30, SOB. 6.00 – 13.00
TEL. 33 845 53 36

OS. NAD SOŁĄ 32 – 650 KĘTY
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.00
TEL. 33 845 01 36

KOZY KOZY, UL. DWORCOWA
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.00
TEL. 572 333 904

BIEDRONKA BRZESZCZE 32 – 620 BRZESZCZE, UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 31
PON. – PT. 6.15 – 20.30 SOB. 6.15 – 19.00
TEL. 32 623 20 50

BESTWINA 43 – 512 BESTWINA, UL. PODZAMCZE 2
PON. – PT. 5.00 – 20.00 SOB. 5.00 – 13.45
TEL. 32 215 71 57

NOWA WIEŚ 32 -651 NOWA WIEŚ, UL. ŚW. FLORIANA 2
PON. – PT. 5.00 – 19.30 SOB. 5.00 – 13.45
TEL. 33 845 16 70

ANDRYCHÓW/WŁOKNIARZY 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 31
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.00
TEL. 516 576 009

ANDRYCHÓW RYNEK ANDRYCHÓW, UL. RYNEK 23
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.30
TEL. 33/8703480

BULOWICE BULOWICE , UL.BIELSKA 81
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.30
TEL.33/432 26 68

OSIEK OSIEK, UL.KOŚCIELNA 4
PON. – PT. 5.30 – 19.30 SOB. 6.00 – 13.00
TEL.33/4322687

Next
PISKOREK

Kontakt

Piekarnia Piskorek Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Oświęcimska 65, 32-651 Nowa Wieś
tel. 33 845 16 70, e-mail: poczta@piskorek.com
www.piskorek.com, www.jembowiem.com

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piekarnia Piskorek Sp.Zo.o. Sp.K.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia